Væskestyring


Luft er ikke vores eneste force.Til styring og regulering af væsker og gasser er der behov for stadig mere teknisk avancerede komponenter, i takt med at applikationerne bliver mere og mere krævende. Samtidig udvikler de sektorer, inden for hvilke der er behov for eksempelvis magnetventiler, sig løbende, og markedet bliver hele tiden større.

Det er ofte faktorer som sikkerhed, miljøhensyn og udstyrets levetid, der er afgørende for valget af magnetventiler i instrumenter, der anvendes inden for nogle af de mest udfordrende sektorer, hvor de væsker, der skal styres, kan være giftige eller aggressive, og hvor der kan være behov for højhastighedsdrift.

Strømningsteknik er det område inden for mekanik, der omhandler væskers og gassers egenskaber. Magnetventiler er komponenter, der anvendes til afskæring, styring og regulering af den automatiske strøm af væsker i et kredsløb eller system. Magnetventiler er i stand til at overføre kraft og kan især anvendes til overførsel af styresignaler til andre ventiler eller kredsløb. Løsninger inden for dette område består typisk af komponenter, som bliver stadig mere avancerede på grund af den øgede integration af elektronisk og mekanisk teknologi.

I forbindelse med forskning i og konstruktion af nye strømningsteknikkomponenter fokuseres der på yderligere miniaturisering med bibeholdelse af strømningsegenskaberne, og det gælder ikke mindst for magnetventiler. Ud over miniaturisering udnyttes følgende teknologier i nye generationer af komponenter inden for væskestyringsteknologi:


- Proportionalreguleringssystemer
- Systemer til PWM- og PCM-styringsteknikker
- Separationsmembransystemer til styring af aggressive væsker
- Systemer til intern sikkerhedsstyring
- Systemer til låsestyring
- Integrerede systemer med positions-, tryk- og strømningsfølere

Producenter af medicinsk udstyr skal udvikle, fremstille og distribuere deres produkter i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne i Direktiv 93/42EØF og øvrige seneste direktiver. Produkter, der opfylder direktivets krav, er mærket med CE.

Camozzi fremstiller ikke selv medicinsk udstyr, men hjælper kunder med deres store viden og lange erfaring, så de kan fremstille det.

Dette omfatter også at være i stand til præcist at vise, hvad der er din del af det færdige produkt.

Certifikatet for overholdelse af medicindirektivet som "mellemhandler" viser, at Camozzi opfylder kravene med henblik på viden og kvalitet, som leverandør af komponenter på ellemhandelsniveau til færdige produkter i henhold til direktivet for medicinsk udstyr.

Certificeringen er opnået ved at bestå en vurdering foretaget af det bemyndigede organ DNV i overensstemmelse med medicindirektivet og den internationale ISO-standard 13485.

C_FLUID CONTROL CATALOGUE 2014/2015

Choose your language to read Flipping Book online: