Væskestyring


Intelligent brug af luft.Der er et stigende markedsbehov for forbedring af automationskomponenters og -systemers præcision, fleksibilitet og bevægelsesstyring, og for at imødekomme dette behov integreres trykluftsservosystemer i indlejrede elektroniske styresystemer.

Trykluftsautomation er blevet en del af begrebet mekatronik, der bruges som betegnelse for mekaniske systemer, hvis funktioner og fordele er et resultat af synergien mellem mekanisk og elektronisk teknologi. Camozzis proportionalteknologi giver mulighed for hurtig og præcis styring af lufttryk og luftstrøm, så maskinernes produktionscyklustider reduceres og der anvendes mindre mængder trykluft, hvilket medvirker til at sikre energibesparelser.

De grundlæggende fordele opnås ved en innovativ og mere konkurrencedygtig udnyttelse af trykluft i kraft af direkte integration af elektroniske styrefunktioner og registrering i komponenterne, og med den seneste udvikling inden for proportionalteknologi er der ingen tvivl om, at intelligente trykluftssystemer kommer til at spille en stadig større rolle på markedet for automationsløsninger i fremtiden. Camozzi kan tilbyde løsninger med brug af vore dages vigtigste teknologier inden for proportional luftstyring:

PWM-teknologi – proportionaltrykstyring med pulsbreddemodulation

Løfteventilteknologi – flowreguleringsventiler med direkte aktivering

Linearspoleteknologi – proportionalventiler til flowregulering med metal metal-linearspolesystemer.

Få flere oplysninger om Camozzis proportionalteknologi.