Miniaturisering


Ultimative mekatronikløsninger.

Intelligente trykluftssystemer til automationsindustrien med integrerede følere og fejlsøgningsfunktioner gør det muligt at tilbyde specialløsninger til overvågning af tryk og strømningsparametre, oven i købet med mulighed for energibesparelse og reduktion af maskincyklustider. Det er først og fremmest disse egenskaber, der gør vore dages automationskomponenter interessante på et krævende globaliseret marked, hvor systemerne ikke bare skal være små, men også stadig mere avancerede og specialtilpassede.

Denne markedsudvikling har medført en øget tendens til miniaturisering af mekatronikkomponenter og integration af en række forskellige funktioner i skræddersyede systemer, der bliver stadig mere kompakte og komplette. Miniaturisering anvendes i vid udstrækning i forbindelse med udvikling af avancerede styrefunktioner til magnetventiler, som bare bliver mindre og mindre. Hos Camozzi har vi reageret på denne markedstendens ved at fokusere på at udvikle effektive komponenter, ikke mindst på grundlag af forskning med mulighed for analyse og afprøvning i bestræbelserne på at kunne tilbyde optimale løsninger.

For os handler kreativitet om at udforske en række forskellige nye idéer. Den optimale løsning er den løsning, der er tilbage, når samtlige mulige alternativer er blevet afprøvet og forkastet. Vi udvikler hele tiden vores vidensniveau, og vi lader kunderne få del i vores viden for at sikre, at de får det fulde udbytte af de fordele, som de sidste nye teknologier giver.

Få flere oplysninger om:


K8-serien af mikromagnetventiler
Micro pressure regulator series K8P