Træforarbejdningsmaskiner


Træforarbejdningsmaskiner

Træ som et langtidsholdbart materiale

Markedet

Træ spiller en vigtig rolle for almindelige mennesker – lige fra møbler til bygninger, fra halvfabrikata til møbelkomponenter.

I kraft af træets egenskaber er det et af de mest anvendte byggematerialer på kloden.

I vores land betragtes træ som en af motorerne i "Made in Italy", et tydeligt eksempel på italiensk iderigdom med eksport til hele verden.

På markederne er der efterspørgsel efter materialet i forskellige former i kraft af de mange forskellige anvendelsesmuligheder.
Tendensen i dag går i retning af bæredygtighed og miljøvenlighed, og det har skabt grundlaget for den vigtige udbredelse af træfiberpaneler med genbrugsmateriale – kaldet spånplader.

Som følge af det stigende befolkningstal og de deraf følgende øgede behov er der en væsentlig forøgelse i efterspørgslen efter møbler og dermed træforarbejdningsmaskiner i hele verden – særligt i udviklede lande og områder som Kina, Indien, Brasilien og en stor del af Europa.

Drivkraft

Med den store automatisering på området går de nyeste tendenser i retning af at lægge mere vægt på optimering af omkostninger og tidsforbrug, samtidig med at man sætter fokus på minimering af spildtid som følge af maskiner ude af drift.

På baggrund af den store konkurrence i branchen er vi ofte nødt til at anvende løsninger, som skal kunne anvendes til løbende arbejdsprocesser, hvor pålidelighed er helt afgørende.

I bestræbelserne på at opfylde alle krav har maskinproducenterne nogle gange truffet hårde beslutninger, idet kommunikationssystemerne med fieldbusnoder i nogle tilfælde er integreret i ventiløer, hvilket sikrer forbedret håndtering og mindre tidsforbrug til ledningsføring.

I andre tilfælde har man på grund af omkostningerne og den vigtige anvendelse på selve maskinerne valgt selvstændige styringsventiler.

Løsninger

Maskiner til træforarbejdning er hele tiden under udvikling, og funktionerne bliver af mere og mere højteknologisk karakter.

Hastighed er blevet en vigtig egenskab ved disse maskiner – at nå mest muligt på kortest mulig tid, kunne udføre flere operationer på en enkelt maskine eller i en enkelt funktion. Tænk bare på, hvad programmerbare kontrolsystemer er i stand til i dag.

I kraft af den store erfaring i branchen og det tætte samarbejde med førende virksomheder på området kan Camozzi tilbyde en bred vifte af fleksible løsninger med fokus på målsætninger som optimering af hele systemet, rationalisering af ledningsføringen og mindre dimensioner. Det opnås ved at anvende formonterede paneler, som er en løsning, der i stigende grad bruges som trumf ved konstruktion af en maskine.