Levnedsmiddelindustrien


Levnedsmiddelindustrien

Bearbejdning med en bedre verden for øje.

 

Markedet

Levnedsmiddelindustrien spiller en meget vigtig rolle, når det handler om at forbedre de økonomiske muligheder, eftersom mad- og drikkevarer er altafgørende for menneskers sundhed og overlevelsesmuligheder. Inden for levnedsmiddelindustrien har man oplevet en markant ændring i forbrugsmønstrene i takt med forøgelsen af den disponible indkomst. Konsolidering, myndighedskrav og faktorer som udviklingslande med stor befolkningstilvækst har betydning for fødevareproducenternes forretningsstrategi, og den voldsomme økonomiske vækst i mange af verdens lande giver milliarder af mennesker mulighed for at vælge mellem mange forskellige fødevarer og skaber et nyt marked for en række produkter. Denne tilstrømning af nye forbrugere og produkter har medført en øget efterspørgsel på innovative, globaliserede produktionsprocesser og -metoder.

 

Incitamentet

Automatisering af anlæg og processer baner sammen med nye teknologier vej for mere effektive produktionsformer og udvikling af nye produkter. Blandt de vigtigste teknologier er bioteknologi, informations- og kommunikationsteknologi (ICT), højfrekvensidentifikation (RFID), robotteknik og følerteknologi. Bioteknologi er et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at udvikle og producere nye sundhedsfremmende og bæredygtige fødevareprodukter. Disse markedstendenser medfører omfattende brug af automation i produktionsprocessen.

 

Løsningerne

Som specialist i automationsløsninger kan vi tilbyde både standard- og specialløsninger med den højeste grad af sikkerhed og kvalitet, og vi kan dermed bidrage til en positiv udvikling inden for levnedsmiddelindustrien med henblik på at sikre en forbedring af befolkningens generelle sundhedstilstand.