Lean Principperne


Administration af forretningsprocesser i overensstemmelse med Lean-principperne betyder ikke bare, at produktionssystemet skal organiseres på en strømlinet og effektiv måde (Lean-produktion), men også at samtlige aktiviteter, på tværs af virksomhedsprocesserne og informationsstrømmen, skal have det samme mål, nemlig at øge effektiviteten og reducere spild.


Hos Camozzi opnås dette primært i form af uddelegering af ansvar til medarbejdere på alle niveauer. Hver eneste medarbejder har mulighed for og pligt til at kontrollere og standse produktionscyklussen, hvis vedkommende konstaterer en fejl eller mangel, så der omgående kan træffes de nødvendige forholdsregler med henblik på opretholdelse af kvalitetsstandarden. Kvalitetsafdelingen sørger for, at enhver advarsel af denne type vises i realtid i det centraliserede kvalitetsstyringssystem.


Et andet vigtigt aspekt i denne forbindelse er implementeringen af såkaldte "just in time"-teknikker, som sikrer, at der i hver eneste proces kun produceres det, der er behov for til den efterfølgende proces, på præcis det tidspunkt, hvor behovet er der, hvilket reducerer behovet for mellemlagre og opmagasinering betydeligt.

Automationsafdelingen under Camozzi S.p.A. er organiseret i arbejdsøer med ansvar for individuelle produktserier med et stort antal variationer, hvilket giver større fleksibilitet og hastighed. Hvad angår virksomheder med ansvar for mere komplekse projekter, eksempelvis de værktøjsmaskiner, der fremstilles af Innse Berardi og Ingersoll, eller de bomuldsspindemaskiner, der fremstilles af Marzoli, administreres de individuelle kontrakter ved hjælp af særlig software til optimering af aktiviteter, lige fra indkøb af komponenter til driftsstyring.


Denne form for administration er kun mulig, hvis samtlige funktioner og afdelinger er inddraget, lige fra de højautomatiserede lagre over de interne tekniske afdelinger med ansvar for produktion og vedligeholdelse af værktøj og udstyr og hele vejen til samarbejdet med leverandører, der udvikler sig til reelle forretningspartnere.