Forsyningskædestyring


Fremragende service og fokus på værdi for kunden er centrale temaer, når det gælder forsyningskædestyringen hos Camozzi, og vi bestræber os altid på at være en pålidelig forretningspartner for vores kunder med mulighed for at reagere hurtigt på akutte behov og yde effektiv support i forbindelse med driftsrelaterede spørgsmål. Fra et logistisk synspunkt er forudsætningen for fremragende service optimal ordrestyring med krav om effektiv drift og administration af hele forsyningskæden, lige fra indgående logistik til distributionslogistik. Ved rettidig ordreudførelse sikres det, at kunden får det rigtige produkt i rette tid og i den rigtige mængde, uden at der gås på kompromis med hverken kvalitet eller pris (det såkaldte "7R"-princip).

De nuværende ustabile økonomi- og markedsforhold og det stadig mere komplekse og konkurrenceprægede globale forretningsmiljø medfører konstant stigende forventninger, når det gælder service, og det er nødvendigt med løbende forbedringer for at kunne garantere fuld kundetilfredshed. Hos Camozzi har vi den holdning, at tiltag med henblik på forbedringer ikke kan begrænses til individuelle anlæg, eftersom moderne forsyningskæder er komplekse og forgrenede for at udnytte leverandørernes økonomiske muligheder og imødekomme behovet for et bredt servicetilbud.

Det er vigtigt at udforske og tilrettelægge værdiskabelsesprocesserne ud fra forsyningskædeperspektivet, hele vejen fra leverandør- til distributionsleddet, med inddragelse af slutkunden selv, fordi alle aktører i forsyningskæden spiller en afgørende rolle for serviceniveauet. Det er kundernes tilfredshed og koncernens gode ry, der står på spil. Alle virksomheder i Camozzi-koncernen tager udgangspunkt i vores forsyningskædestyringslogik, som er baseret på integreret, logistikfremmende forsyningskædestyring med det formål at opnå et højt serviceniveau.

Nøglen til dette er samarbejde inden for forsyningskæden, og det involverer som nævnt også slutkunden. Det er nemlig ikke mindst samarbejdet med kunden, der gør det muligt at dele værdifuld information vedrørende applikationsplanlægning (fælles planlægning) og forbedre driftsstyringen på grundlag af en klar definition af det serviceniveau, kunden forventer (serviceniveauaftaler). Værdiskabelse for kunden omfatter også avancerede logistiktjenester såsom Kanban-leverancer, leveringsplaner, kitting, VMI-systemer, konsignationslager eller EDI.

Informationsteknologi anvendes i vid udstrækning, og koncernens brug af SAP's virksomhedsstyringssystem er meget vigtig, men forsyningskædestyringsprocesserne må nødvendigvis også omfatte "disciplinerede" og "analytiske" processer.

For at kunne opnå en løbende forbedring af serviceniveauet er det nødvendigt med effektiv resultatstyring, resultatmåling ved brug af KPI'er og sammenligning med referencepunkter inden for branchen, hvilket alt sammen udføres dagligt via interne kontrolfunktioner ud fra princippet om, at grundig analyse sikrer optimale resultater.