Etisk Kodeks
Hovedformålet med dette etiske kodeks er at etablere en ensartet profil for alle koncernens virksomheder og formidle de værdier og retningslinjer, der bør gennemsyre samtlige aktiviteter i hverdagen. Disse værdier og retningslinjer skal efterleves for at sikre, at alle vores virksomheders aktiviteter administreres på samme ansvarlige måde.

Et andet formål med dette dokument er at sætte fokus på nødvendigheden af at overholde alle lovkrav og at understrege vigtigheden af ærlighed og troværdighed i alle relationer, både internt og eksternt, til gavn for samtlige interessenter. Samtidig med at vi arbejder for at realisere vores økonomiske mål, skal vi bestræbe os på at tilgodese alle vores interessenters interesser og være bevidste om koncernens sociale og etiske ansvar i bred forstand.
Camozzis etiske kodeks er baseret på følgende principper:

• RESPEKT FOR DEN ENKELTE
• LIGHED OG UPARTISKHED
• ÆRLIGHED, OPRIGTIGHED OG OVERHOLDELSE AF LOVEN
• EFFEKTIVE FORRETNINGSPROCESSER
• GENNEMSKUELIGHED OG OPMÆRKSOMHED PÅ INTERESSEKONFLIKTER
• FORTROLIGHED
• SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
• INTERN KONTROL
• FRI KONKURRENCE
• OMTANKE FOR MILJØET
• LANGTIDSPLANLÆGNING