Vores Værdier


For Camozzi-koncernen er social bæredygtighed ikke bare et ideal for enkeltpersoners adfærd i hverdagen, men et virksomheds- og ledelsesmæssigt mål, der udspringer af koncernens vision og mission og gælder for alle samarbejdspartnere og medarbejdere.

I vore dages forretningsmiljø, hvor økonomisk vækst og social udvikling ikke kan betragtes som indbyrdes uafhængige størrelser, må virksomheder som Camozzi-koncernen nødvendigvis være baseret på samarbejdsprincipper, der er til gavn for et produktivt og harmonisk arbejdsmiljø med bidrag fra enkeltpersoner i overensstemmelse med virksomhedens regler og økonomiske udvikling.

Social bæredygtighed er en vigtig investering for koncernen og en konkurrenceparameter, der giver mulighed for såvel øget rentabilitet som forbedret livskvalitet.